Warning: Division by zero in /storage/content/41/217441/grafix.se/public_html/wp-content/themes/grafix/framework/helpers/image-resize.php on line 182

Fastighetsföretagande – del B

Kategori: .

Produktbeskrivning

Detta kompendium är producerat, primärt för att användas i kursen Fastighets-företagande, inom YH-utbildningar på Fastighetsakademin.

Innehållet är anpassat, så till vida att respektive avsnitt går att inhämta fristående från övriga, för att också kunna användas av redan yrkesverksamma i fastighetsbranschen.

Vissa områden berörs bara översiktligt, andra betydligt noggrannare. Avgränsningarna är gjorda främst utifrån hur frekvent frågeställningarna förekommer i branschen.