(Svenska)

För Yrkesakademin producerar vi ett 20-tal olika kompendier som används som kurslitteratur runt om i landet. För att underlätta för olika utbildningsplatser att beställa de exemplar de behöver har vi tagit fram en webbshop.
Här kan kursledarna enkelt beställa de kompendier som är aktuella i just det antal som behövs. Vi håller ett mindre lager på 2-3 ex av varje kompendium för att vid behov snabbt kunna leverera kompletteringsexemplar.
Normalt trycks varje order digitalt och levereras inom 10 dagar. Med expresstillägg kan leveranstiden halveras.
Bättre ekonomi och bättre kvalitet är vinsten för Yrkesakademin att beställa kompendierna via Grafix. Tidigare producerade man dem själv.

ALL PRODUCTS